Categorie: Vochtmeting voor diverse materialen

Het Liebherr vochtmeetsysteem, Litronic-FMS II legt continue online het vochtgehalte van verschillend materiaal vast, zoals zand, kwarts zand, slib, afval, smeerolie, riolering, betonproductie etc. Ook wordt de Litronic-FMS II sensor in landbouw (zaden), diervoeder, suiker, zout, voedsel, keramiek, kunststof, bouw, en glas recyclingindustrie toegepast. Verder in de chemische, petrochemische en farmaceutische industrie. Het brede toepassingsgebied strekt zich uit van de fijnste poeders tot grof materiaal (max. 32 mm) en emulsies.

Ook in zaden, diervoeder, suiker, zout, keramiek e kunststof is het vochtgehalte van belang. Liebherr legt nauwkeurig vast wat het vochtgehalte is met een systeem van sensoren, uitbreidbaar tot maar liefst 16 sensoren. De registratie is online: in de bijgeleverde software kunt u het vochtgehalte aflezen en monitoren.

Producten

Bevat uw mengsel genoeg of juist te veel vocht?

Contact opnemen